Gratis verzending van uw bestelling
30 dagen Retourrecht
2 jaar Garantie
(+31)0204990892
09.00-13.30 I 14.00-17.30 vrijdag tot 16.30
0
Zomer SALE bij Bureaustoelpro! Kortingen tot -60% - Bekijk exclusieve aanbiedingen -

Algemene Voorwaarden

Het gebruik van de diensten of de ingebruikname van producten of diensten op www.bureaustoelpro.nl vereist aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden:

1.- Aanvaarding en beschikbaarheid van de algemene voorwaarden
        
Door deze overeenkomst te aanvaarden, verklaart u:
    a)    dat u meerderjarig en wettelijk bekwaam bent,
    b)    dat u deze Algemene Voorwaarden, Verzending en Retouren en de FAQ hebt gelezen en geaccepteerd.

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") regelen de rechtsverhouding die voortvloeit uit de uitvoering van koopovereenkomsten tussen gebruikers en klanten (hierna "de klanten") van de website met URL die eigendom is van Ilpack Startup S.L. resulteert dat met CIF: B95779419 in het handelsregister van Biskaya met certificaatnummer 2014/831, inschrijvingsnummer 1/2014 / 14.955.0, dagboek 360, noot 489 in band 5486, blad 206, inschrijving 1 met blad BI-65083 (hierna bureaustoelpro.nl) is geregistreerd. De klant aanvaardt de algemene voorwaarden, verzending & retouren en de FAQ vanaf het moment dat hij de dienst gebruikt of bestelt of een product koopt. Dit document kan door de klant worden uitgeprint en bewaard. Bij twijfel over de algemene voorwaarden, verzending en retouren en de veelgestelde vragen verstrekt bureaustoelpro.nl haar klanten het e-mailadres info@bureaustoelpro.nl. 


2.- Toepasselijkheid
        
Deze AV zijn onderworpen aan de bepalingen van Wet 7/1998 van 13 april betreffende de algemene contractvoorwaarden, Wet 26/1984 van 19 juli betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers, Koninklijk Besluit 1906/1999 van 17 december 1999 tot regeling van telefonische of elektronische koopovereenkomsten met algemene voorwaarden, organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, wet 7/1996 van 15 januari die de detailhandel reguleert en wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

3.- Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
        
bureaustoelpro.nl kan haar voorwaarden wijzigen om de op bureaustoelpro.nl aangeboden diensten en producten te verbeteren, waarbij klanten tijdig worden geïnformeerd. Met de wijziging van de algemene voorwaarden die op de website bureaustoelpro.nl zijn gepubliceerd, wordt aangenomen dat aan deze informatieverplichting is voldaan. In ieder geval wordt u geadviseerd om de algemene voorwaarden te lezen voordat u de diensten of producten afneemt.

4.- Herroepingsrecht en retourbeleid    

Volgens artikel 44 van de wet op de regulering van de detailhandel kan de koper deze overeenkomst herroepen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen (deze optie is niet van toepassing op bedrijven of zakelijke overeenkomsten). Zodra de verkoper op de hoogte is gesteld van de herroeping van de koper, moet de koper de goederen aan de verkoper retourneren in de staat waarin ze door onze faciliteiten zijn afgeleverd. De verkoper van zijn kant zal het bedrag van de bestelling aan de koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na het verzoek van de klant tot terugbetaling of na ontvangst van de goederen.

Het product moet in perfecte staat worden geretourneerd, inclusief alle onderdelen en zonder schade. Daarnaast dient dit artikel correct gedemonteerd (zoals ontvangen in de doos) en perfect verpakt te zijn. Als we beschadigde onderdelen ontvangen als gevolg van misbruik of een onjuiste verpakking, zal het product in waarde dalen. Deze waardevermindering zal aan de klant in rekening worden gebracht.

In het geval van een retourzending moet de klant het artikel terugsturen zoals het is ontvangen, d.w.z. goed beschermd opsturen naar ons magazijn. 

Annuleringen van bestellingen of retouren van goederen na de opgegeven termijnen worden niet geaccepteerd.

De herroeping kan op verschillende manieren worden meegedeeld, bij voorkeur per e-mail aan info@bureaustoelpro.nl binnen de aangegeven termijn van 30 kalenderdagen. U kunt ook het formulier HIER invullen onder vermelding van uw bestelnummer. Naar aanleiding van deze e-mail ontvangt de koper een ontvangstbevestiging van de herroeping en welke gegevens nodig zijn voor de retourprocedure (retournummer, verzendwijze en afleveradres).

Retourneren houdt geen additionele kosten in voor de koper in overeenstemming met het derde lid van bovenstaand artikel. De kosten van de retourzending zijn wel voor de rekening van de klant. 

Als het gekochte model niet op voorraad is, wordt de klant een alternatief aangeboden op basis van het gekochte product. Indien dit voorstel niet wordt geaccepteerd, zullen wij proberen om met de klant tot overeenstemming te komen in de vorm van een korting. In het geval dat geen aanbod wordt geaccepteerd, zullen we uw betaling volledig terugbetalen.

5.- Intellectueel eigendom
        
De inhoud van bureaustoelpro.nl is onderworpen aan intellectuele en industriële eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van bureaustoelpro.nl of van de personen of rechtspersonen die hiervan op de hoogte zijn. Door een product of dienst te verwerven, verleent bureaustoelpro.nl de koper geen enkel recht op wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie erover, waarbij bureaustoelpro.nl al deze rechten behoudt. Voor de overdracht van de bovengenoemde rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van bureaustoelpro.nl vereist. De opdrachtgever mag deze inhoud niet aan derden ter beschikking stellen.

Het intellectuele eigendom strekt zich, naast de inhoud die is opgenomen in bureaustoelpro.nl, uit tot de afbeeldingen, logo's, ontwerp, afbeeldingen en broncode die voor de programmering worden gebruikt.

6.- Gebruik van de dienst en verantwoordelijkheden
        
bureaustoelpro.nl garandeert de permanente beschikbaarheid van de diensten niet, en wordt ontheven van elke vorm van verantwoordelijkheid voor mogelijke schade buiten haar macht, veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van de dienst als gevolg van overmacht of fouten in de telematica-gegevensoverdrachtnetwerken.

bureaustoelpro.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de links naar andere webpagina's die geen eigendom zijn van haar en die daarom niet door haar kunnen worden gecontroleerd.
De klant verklaart dat hij weet dat de informatie die door bureaustoelpro.nl via haar diensten wordt verstrekt niet wettelijk bindend is en alleen voor informatieve doeleinden wordt aangeboden.

De klantenservice wordt aangeboden voor informatieve doeleinden en heeft uitdrukkelijk beperkte effecten aangezien documenten die mogelijk relevant kunnen zijn niet worden nagekeken, of volledige informatie in geen geval beschikbaar is, wat een beperkte mening als gevolg heeft die onderworpen is aan beter recht. In alle gevallen is het raadzaam om een advocaat te raadplegen om, met financiële gevolgen, een beslissing te nemen.

7.- Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Door het e-mailadres of andere persoonlijke gegevens te verstrekken, een noodzakelijke vereiste voor het contracteren van bepaalde diensten, geven klanten hun toestemming voor de verwerking van deze adressen en ook voor het verzenden van commerciële communicatie om de diensten en producten aangeboden door bureaustoelpro.nl te promoten of te adverteren.. bureaustoelpro.nl stelt aan klanten het e-mailadres info@bureaustoelpro.nl ter beschikking, zodat zij de gegeven toestemming kunnen intrekken.

bureaustoelpro.nl verklaart dat het voldoet aan de huidige regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het koninklijk besluit 994/1999 van 11 juni, dat de bovengenoemde organieke wet ontwikkelt. bureaustoelpro.nl stelt de in de vorige paragraaf bedoelde contactmiddelen ter beschikking van de Cliënten, zodat zij hun rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet kunnen uitoefenen die worden gegarandeerd door de huidige wetgeving.

8.- Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden worden bepaald doro en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetten van online verkoop.

9.- Kennisgevingen
        
Alle kennisgevingen, vereisten, verzoeken en andere mededelingen die door de partijen moeten worden gedaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk worden uitgevoerd en het zal worden geïnterpreteerd dat dit naar behoren is wanneer ze persoonlijk zijn afgeleverd of zijn verzonden per gewone post naar het adres van de andere partij, of naar het e-mailadres van de andere partij, of naar enig ander adres of e-mailadres dat elke partij voor deze doeleinden aan de ander kan opgeven.

10.- Aanvaarde betaalmethoden

Op bureaustoelpro.nl worden de volgende betaalmethoden geaccepteerd:

1. Credit- of debetkaart: Met deze betaalmethode kunt u gemakkelijk en veilig met uw debet- of creditcard betalen.

2. Bankoverschrijving: U kunt ook betalen via overschrijving of storting op onze rekening.

3. Paypal: Als u bij PayPal bent geregistreerd, kunt u gemakkelijk en veilig via uw account betalen, deze betaalmethode accepteert ook creditcard zonder dat u zich hoeft te registreren.

4. Ideal: Deze methode is extra veilig omdat iDeal u doorstuurt naar de online betaalomgeving van uw eigen bank.

5. Bancontact: Veilig betalen met uw kaart op het online betalingsplatform van Bancontact.

11.- Prijzen en verzendkosten

De prijzen die op de website verschijnen zijn exclusief 21% btw (omdat we ons voornamelijk richten op bedrijven en zelfstandige professionals) wat vervolgens aan het einde van de aankoop wordt toegevoegd. De verzendkosten zijn gratis voor alle producten en hoeveelheden.

De prijzen zijn diegene die op onze website staan. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op de pagina correct zijn, kan er soms een fout optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een artikel dat u heeft gekocht, zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om opnieuw te bestellen met de juiste prijs of te annuleren. Als we de klant niet kunnen bereiken, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en wordt het door de koper betaalde bedrag volledig terugbetaald.

We zijn niet verplicht om u een artikel tegen een onjuiste lagere prijs te sturen (zelfs als de verzending al is bevestigd) als de fout in de prijs duidelijk en ondubbelzinnig is en redelijkerwijs door u als een onjuiste prijs had kunnen worden herkend.

Prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we de verzending al per e-mail hebben bevestigd (behalve zoals vermeld in de twee vorige paragrafen).

12.- Productgaranties

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 23/2003 betreffende de garantie op de verkoop van consumptiegoederen, garandeert bureaustoelpro.nl alle bureaustoelen die onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst, in het algemeen en voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen, in het geval van een fabricagefout of non-conformiteit met de daarin gespecificeerde kenmerken. Hiervoor wordt een termijn van 2 maanden gesteld vanaf het moment dat de klant hiervan kennis heeft genomen, om dit aan de verkoper mee te delen en er dus naar te kunnen handelen. Communicatie dient per e-mail te zijn naar info@bureaustoelpro.nl.

De klant heeft recht op zowel gratis reparatie van het product dat voorwerp van de verkoopovereenkomst is, als de kosteloze vervanging, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst, indien van toepassing. Om gebruik te kunnen maken van het recht op garantie, dient de klant contact op te nemen met bureaustoelpro.nl en een foto van het beschadigde onderdeel per e-mail sturen naar het adres info@bureaustoelpro.nl.

Bij bureaustoelpro.nl garanderen we dat alle producten in de catalogus zijn vervaardigd in overeenstemming met alle specificaties en wettelijke aanbevelingen die van toepassing zijn op dit soort product. Evenzo verbindt bureaustoelpro.nl zich ertoe defecte of non-conforme artikelen te repareren of te vervangen tijdens de garantieperiode, met de kenmerken die bij de productkenmerken worden vermeld, waarbij in deze gevallen alleen de garantie van de gerepareerde of vervangen onderdelen wordt aanvaard. In geen geval aanvaardt bureaustoelpro.nl enige verantwoordelijkheid voor defecten of gebreken te wijten aan normaal gebruik van de producten.

Alle producten die op bureaustoelpro.nl worden verkocht, moeten door de klant worden gemonteerd. Montage is heel eenvoudig, alle benodigde schroeven en montagehandleiding worden altijd meegeleverd.

13.- Nietigheid en onverbindendheid van de clausules

Indien een clausule in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend wordt verklaard, zal deze nietigheid of onverbindendheid alleen die bepaling treffen of het deel ervan dat nietig of onverbindend is. De Algemene Voorwaarden blijven voor al het andere van kracht, en zal een dergelijke bepaling, of het deel ervan dat nietig of onverbindend is verklaard, geacht worden als niet te zijn geplaatst.

14.- Montage van de producten

De producten worden gedemonteerd in een doos verzonden, daarom moeten ze bij levering door de klant worden gecontroleerd. De onderdelen worden perfect beschermd verpakt zodat ze tijdens het transport geen schade oplopen. De montage is heel eenvoudig, de producten worden geleverd met alles wat nodig is om de montage uit te voeren (schroeven, inbussleutels ...). We voegen ook een zeer eenvoudige handleiding toe waarin stap voor stap wordt beschreven hoe het item moet worden gemonteerd. 

 
We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om het verkeer op onze website te analyseren en uw navigatie te bestuderen. U kan meer informatie vinden in ons Cookiebeleid. U aanvaardt onze Cookies door te klikken op "Aanvaarden en verder gaan".
Instellen        

Beheer van cookies

Personalisering
Nee    Ja
  • Cookies van derden voor analytische doeleinden.
  • Geef gepersonaliseerde aanbevelingen weer op basis van uw browsegedrag op andere sites.
  • Aangepaste campagnes weergeven op andere websites.
functioneel (noodzakelijk)
Nee    Ja
  • Noodzakelijk om door deze site te navigeren en de functies ervan te gebruiken.
  • Identificeer u als gebruiker en sla uw voorkeuren op, zoals taal en valuta.
  • Pas uw ervaring aan op basis van uw browsegedrag.